Tvillingegårdens Venner.

 

Ordinær generalforsamling på Tvillingegården den 28. oktober 2010.

 

Der deltog ca. 60 medlemmer.

 

Formanden Erik Gram Andersen bød velkommen.

 

Som dirigent blev Preben Hejlesen valgt.

Som stemmetællere  blev Karen Hansen, Ole Møller og Flemming Sørensen. valgte.

 

Beretning ved formanden Erik Gram Andersen, som fortalte, at det igen havde været et godt

og travlt år.

Venneforeningen har på nuværende 411 medlemmer, heraf er der 7. firmaer og 2. foreninger.

Året startede med et velbesøgt julemarked.

Johs. Illum & co. havde fra flere gartnere fået sponsoreret mange flotte blomster.

Kreative piger havde lavet en mange flotte juledekorationer, og i årets løb syet og strikket

mange ting til salg,

Ligeledes havde smedene og snedkerne lavet mange flotte ting til salg.

Der var tombola, salg af gløgg, æbleskiver, kaffe og kage.

Overskud ca. 25.000. kr.

 

I efteråret startede renoveringen af ”Laden”. Der opstod flere problemer. Der var ingen sokkel under en del af bygningen. Da der skulle graves ud til gulv steg grundvandet, så der måtte

kloakeres. Indtil nu er der brugt 78.000 kr. til renoveringen

 

Poplerne er blevet stynet og æbletræerne er blevet beskåret.

 

Ove Pedersen og  Preben Schaadt  har malet indvendigt i stuehuset.

 

Der har været besøg af 44 grupper med ca. 1600 deltagere.

 

Der har været mange aktiviteter, bl.a. ”Syng sammen” eftermiddage. Friluftsgudstjeneste

ved Hanne Drejer. Korup blæserne spillede til gudstjenesten.

Der har været afholdt ”Store havedage”,  hvor haven er blevet gennemgået og luget for ukrudt.

 

Open Air den 18. aug. var en succes på trods af regnvejret. Alle 1000 billetter blev hurtigt solgte.

Der var optræden af: Operachef Jesper Buhl, Arne Lundemann, Jesper Lundgaard og 3 syngepiger fra Bakken.

Albani, Middelfart Sparekasse, Merrild Kaffe og Pensionisternes Samvirke var sponsorer.

Overskud ca. 36.500 kr. Heraf har Venneforeningen fået 10.000. kr.

På grund af vejret blev der lagt flis på ved udkørselen. Der måtte også en traktor til hjælp ved

udkørselen.

Formanden takkede de frivillige og bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Beretningen blev godkendt.

 

Kasserer Birthe Jepsen fremlagde det reviderede regnskab, som viste en beholdning på 99.704. kr.

Der er hensat 20.000. kr. til renovering af ”Laden”. Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Der var forslag om kontingentforhøjelse til 100. kr. pr. medlem. Men det var der ikke flertal for,

så kontingentet er uændret 75. kr. pr. medlem.

 

Verner Jepsen ønskede ikke genvalg.

Bjarne Hansen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Kirsten Christophersen, Henning Jernov og Aase Løkkegaard blev genvalgt.

 

Bestyrelsessuppleanter: Henrik Lam blev genvalgt.

Karen Hansen blev nyvalgt, da Hans Pedersen ikke ønskede genvalg.

 

Revisorerne Inger Jernov og Maja Corvenius blev genvalgt. Genvalg til suppl. Mogens B. Jørgensen.

 

Preben Hejlesen oplyste om navnene på solisterne til Open Air d. 17. august 2011.

Der er skrevet kontrakt med Keld og Hilda, Christoffer Brodersen, Anne Mette Elten og Erik Grip.

Billetprisen er uændret 175. kr.

Billetsalget starter den 15. maj.

 

Mange medlemmer synes, det havde været dyrt med flis. Næste år parkering ved Birkevangsvej.

Også annonceringen mente flere var meget dyr.

Forslag om at oprette en Krolf forening.

 

Formanden takkede dirigenten for en veludført styring af en god generalforsamling.

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe/the, boller og lagkage.

 

Til sidst blev der vist en DVD om årets aktiviteter på Tvillingegården.

 

 

 

Erik Gram Andersen                                                            Preben Hejlesen

formand                                                                           dirigent

 

 

 

Referent/Aase Løkkegaard.