Tvillingegårdens Venner  
 

REFERAT Generalforsamling tirsdag den 27.10.09  

 

Der deltog ca. 60 medlemmer.
Formanden Erik Gram Andersen bød velkommen.
Som dirigent blev valgt Preben Hejlesen.
Som stemmetællere blev valgt Viggo Madsen, Ellis Rasmussen og Ole Møller.

 

Beretning ved formanden Erik Gram Andersen som fortalte, at det havde været et godt og travlt år for Tvillingegården.
Venneforeningen har på nuværende 407 medlemmer heraf 9 firmaer og 2 foreninger.

 

De bevilgede 87.400 kr. fra Mc-Kinney Fonden, og det tilsvarende beløb fra LAG er i vinterens  løb brugt til isolering af loft/vægge og maling af ”Stalden”. Der er også installeret en varmepumpe.
Der er opsat TV, højtalere og teleslynge.

 

Julemarkedet atter en succes med et overskud på ca. 25.000 kr.
Der har været foredrag m.m. i sommerens løb – bl. a. underholdning ved Skovshøjrup og omegns Swingband.
2. pinsedag den traditionelle pinsegudstjeneste ved sognepræst Hanne Drejer, derefter  foredrag ved bedemand Niels Peter Holm.
Der har været besøg af 54 grupper med ca, 1525 personer.
Som sædvanlig ”Store havedag” med mange hjælpere.

Som noget nyt cafèdag hver søndag i juni, juli, august og september måneder.

 

Gårdens helt store arrangement var Open Air for ældre den 20. august.
LIP fonden gav efter ansøgning 60.000 kr. til arrangementet. Middelfart Sparekasse, Fionia Bank, Kvickly, Albani, Merrild og Pensionisternes Samvirke var også sponsorer. 
Der var underholdning af Jesper Buhl, Christoffer Brodersen,  Dario Campeotto, Anette Heick og Daimi.
En stor succes på en flot sommerdag med ca. 700 besøgende  og et overskud på 45.000 kr.

Datoen for Open Air 2010 er bestemt til den 18. august. De optrædende bliver, Grethe Sønck, Jesper Buhl, Arne Lundemann og  Jesper Lundgaard.

 

7 damer fra ”Madam Blå” skal i løbet af november måned på hygiejnekursus på Amu Syd i Kolding.
Der er påbegyndt arbejde med renovering af den gl. lade, hvor der skal isoleres

 

Beretningen blev godkendt.

 

Birthe Jepsen fremlagde det reviderede regnskab, som viste en beholdning på 86.945,56 kr.
Der er hensat 30.000 kr. som skal bruges til renoveringen af den gl. lade

Regnskabet blev godkendt.

 

Jutta Storm modtog ikke genvalg.
Birthe Jepsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Erik Gram Andersen og Leo Jørgensen modtog genvalg

 
Genvalg til bestyrelsessuppleanterne Henrik Lam og Hans Pedersen.
 

Revisor Hans Mathiassen modtog ikke genvalg.
Maja Corvenius valgt som ny revisor.
Inger Jernov modtog genvalg.

Revisorsuppleant Mogens Jørgensen modtog genvalg.

 

Forslag om kursus i brug af EDB, evt. bruge bærbare computere. SMS kurser blev også foreslået.
Utilfredshed med hjemmesiden – forslag om at den skal optimeres 1 x i kvartalet.
Der blev efterlyst forskellige aktiviteter – bl.a. petanque og andre former for spil udendørs.
Forslag om at der i vinterens løb kunne arrangeres kortspil - syng sammen og spil sammen grupper.

Der kom forslag om opsætning af reklameskilte.

 
Formanden afsluttede med at takke alle de frivillige og bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.
 
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe/the og æblekage.
 
Til slut blev der vist en DVD om arbejdet med isolering m.m. af ”Stalden” i vinterens løb.
 
Middelfart den 28. oktober 2009.
Referent/Aase Løkkegaard.