Tvillingegården  
 
Open Air 2010  
   

REFERAT evalueringsmøde onsdag den 08.09.10 kl. 14.00

 

     
1.

Resultat

 

Det meget foreløbige regnskab viser et tilfredsstillende overskud på trods af det elendige vejr der var på dagen.

Stor ros til alle medvirkende.
 
2. Orientering fra styregruppen
 
Alle fandt at der var sket en betydelig ændring fra sidste år og at kommunikationen fra styregruppen er været fuldt tilfredsstilende.
 
3. Arbejdet i den forskellige grupper
 

Har var der udpræget ros og tilfredshed hele vejen rundt – opstillingen af teltene i baggrunden ønskes lidt tættere så der ikke skal løbes så langt mellem teltene.

Salgsskilte skal laves betydeligt bedre måske lamineres så de kan holde og ophængningen skal være optimal for kunderne.
 
4. Opgavernes omfang
 

Til forskel fra sidste år meldte alle tilbage at vist havde opgaven der været stor især p.g.a. regnen, men det var blevet afviklet storartet på alle poster. 

En central skal styre begivenhederne ve til og afrigning og undervejs når der sker noget uforudset – bl.a blev det påpeget fra fleres sider at Erik skal lave meget mindre og styre meget mere – altså være tilgængelig ALTID.

Der vil være behov for at han er centralt placeret og synlig hele tiden. 

Det blev understreget, at scenen skal beskyttes mod regn ved en udbygning af scenetaget.

Det blev vedtaget, at sørge for at kommunens kulturvogn skal være til rådighed for f.eks. lydudstyr m.v. – måske også anvendes til ophold for omklædning eller ”kommandocentral” for Erik. 

Det vil være en god ting at lave en permanent gangbro fra vejen til scenetrappen.

 Dekoration af scenen var udmærket og flot – det bør overvejes at gennemfører en lignende udsmykning af selve en indvendige side af scenen, der frem træder meget mørk og trist.

P-forholdene skal drøftes med henblik på evvt. at ændre P-området til at være syd øst for gården, hvor det p.g.a. af fald mod vejen vil være lettere at få bilerne væk f.eks. i tilfælde af dårligt vejr.

 

 
5. Programmet
 

Alle var enige om at det var et superprogram der var blevet stablet på benene og at det store salg afgjort havde sit grundlag i ”trækplastrer”.

Man ønsker af hensyn til fremtidige forhandlinger med kunstnere ikke at oplyse hvad de enkelt kontrakter har lydt på – men kan alene få oplyst total beløbet på budgettet / regnskabet .

Stemningen under koncerten var tårnhøj blandt publikum på trods af vejret alle var glade, hvilket som det blev nævnt kom meget bag på nogen af de optrædende.

 
6.

Annoncering
 

Skal ikke ændres i omfang – der var enkelt syrlige bemærkninger om den manglende pressedækning efter koncerten.

 
7.

Billetsalg

 

Billetsalgsstederne bibeholdes – men det forekommer meget underligt at der fra Strib Brugs kun blev solgt 3 billetter.

De store slagskanaler var Sparekassen, Internettet, Kvickly og Tvillingegårdens ”billetluge” med tilsammen omkring de 600 ud af de 1.000 solgte billetter.

Selve resultatet af slaget er ikke endeligt opgjort, idet der mangler en opgørelse over salget på ”møntkort” i Sparekassen.

     
8.

Prisniveauerne

 

Billetprisen bliver bibeholdt indtil videre 

Frokosten blev drøftet en smule der var enighed om at ”Sandwichbollen” var en klar succes, mens desserten i form af chokoladeskåle ikke kun stå sin prøve i regnvejret.

Der kom et forslag frem om at tilbyde et stykke frugt efter eget valg i stedet. 

Drikkevarernes pris var OK – det blev her foreslået, at man ved slutsalg af fadøl sidst på eftermiddagen skulle overgår til flaskeøl i stedt for at åben en ny fustage.

Cideren bibeholdes.

     
9.

Sponsorer

Der var ubredt enighed om at pladsen ikke skal drukne i sponsorreklamer og at det nuværende niveau er OK.

     
10.

Tidspunkt for arrangementet

 

Her udspandt der sig en mindre debat om onsdage i forhold til torsdage med et lille stænke af skoleferien og Gelsted Marked m.v. – der er enighed om at det skal være en onsdag i samme uge som i år. 

Der tilfredshed med tiden fra kl. 11.00 til  16.30

     
11.

Kunstnere

 
4 "sæt" er det rigtige
     
12.

Blev målene nået?

 

at give publikum en god oplevelse – et rungende JA.

at øge kendskabet til Tvillingegården – afgjort ja.

at få et pænt overskud  - helt sikkert.

     
Der var enstemmig tilslutning til at Open Air 2011 bliver afholdt!