Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde onsdag den 05.12.12  kl. 10.00

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1. Budgetopfølgning
 
Budgetopfølgning taget til efterretning, der er ikke væsentlige afvigelser fra budget.
 
2.

Budget 2013

Budgetskitse som grundlag for forslag, der behandles på næste FU-møde den 29.1.13, og

fremsendes til fondsbestyrelsens møde den 5.2.13

 
3.

Status på pavillon-byggeri

Bygningsskelettet er færdigt og der har været holdet rejsegilde. Pavillonen bliver med træ-

beklædning udvendig og indvendig med synlig konstruktion. Stolper er tappet sammen.

Vejret er afgørende for, hvor meget der kan laves i vinter.

Bortset fra pålægning af tagpap udføres alt arbejdet af de frivillige.

Anslået udgift kr 170.000
 
4.

Etablering af jordvarme

Med de høje energipriser og et gammelt, ikke særligt driftsøkonomisk fyr, er der god fornuft i at etablere jordvarme.

Vi har desværre fået afslag fra A.P. Møllerfonden.

Overvejelser:
A
Søge om momsfritagelse til Open Air så evt. overskud anvendes til jordvarme.
B
Søger andre fonde.
Enighed om at vi søger momsfritagelse og håber, at formålet godkendes hos SKAT.

Hvis der visere sig oplagte fonde at søge, gør vi det.

 
5.

Orientering

 

 

A Open Air

Billetsalget har været overvældende, 521 billetter solgt tirsdag aften

B Venneforeningen

Julemarkedet godt besøgt, omsætning ca 34.000 med en forventet overskud på kr 20.000.

Kulturudvalget arbejder med aktivitetsplan for 2013. Den skal være færdig til udsendelse ultimo januar sammen med kontingentopkrævning.

 
6. Evt.
 

Trygfonden søges om hjertestarter – PH

Næste møde den 29.01.13 kl 10.00

     
  Preben