Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde onsdag den 06.12.11  kl. 13.00 - 15.30 (bemærk tidspunktet)

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1. Budgetopfølgning 30.11
Bilag

Året ser ud til at ende med tilfredsstillende resultat.

Merforbrug på energi modsvares af at Venneforeningen har udført og betalt vedligeholdelsen af Tvillingegården

 
2. Budgetforslag 2012
Bilag

I budgettet er der indarbejdet større udgifter til energi  fordi olie og el er steget og fordi Laden er renoveret og dermed indgår i driften på tilsvarende måde som Stalden

 
3.

Varme stuehus/laden
Flemming orienterer om udskiftning af fyr.

Der indhentes tilbud på jordvarme og efterfølgende søges fonde, f.eks.  Nordea og LAG

 
4. Opvarmning værksteder

Flemming orienterer.

Der skal i en periode foretages måling af strømforbrug for at have et reelt grundlag for at vurdere hvad det kan betale sig at foretage.

 
5.

Pavillon

Status på hvor vi er i processen

 

Det er sandsynligt at projektet kan igangsættes i løbet af sommeren.

 
6. Orientering

A Open Air

 

B Julemarkedet

 

Der er d.d. solgt 291 billetter

 

 

Var utrolig godt besøgt og med rekordomsætning på kr. 37.000

Det virkede godt med at Laden også kunne benyttes, for der var mange mennesker alle steder, men ikke ubehagelig trængsel.

Selv om det endelige regnskab endnu ikke foreligger, så tegner alt til at der bliver et flot overskud til Venneforeningen.

 
7. Evt.
Næste møde
31.01.12 kl. 10-12 på Tvillingegården

 

07.02.12 kl.10 Fondsbestyrelsen holder møde med Forretningsudvalget og Venneforeningens bestyrelse.

 

Forslag om SF-fliser på vejen mellem bygningerne blev godkendt. Det forventes at der kan erhverves brugte fliser kun til transportprisen og at de frivillige kan udføre projektet.

 

Vogn, der står i annekset, sælges til kr. 2500 eller i bytter for gravearbejde i forbindelse med ovennævnte fliselægning.

     
  Preben