Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde fredag den 14.06.2013 kl. 10.15

på Stribgårdvej 39

   

Dagsorden

 
     
1. Pavillon
Status – økonomi – indvielse

Arbejdet går godt. Taget er færdigt, dog mangler ovenlys. Halvdel af facaden lavet. Vinduer og flise  mangler. I sommerferie-perioden er der færre frivillige til arbejdet.

Møbler: Der købes 4-6 sæt rattanflet – Flemming og Erik foretager indkøb

Indvielsen foretages af Fondens formand. Erik spørger de frivillige om servering og træffer endelig beslutning.

Budget følges og dermed holdes projektet inden for den beløbsramme, der er til rådighed.
 
2.

Jordvarme
Flemming orienterer om status på sagen

Efter orienteringen var der enighed om at Flemming arbejder videre med projektet, så der grundlag for at Indhenter pristilbud.

 
3.

Open Air
Orientering

Alt udsolgt!

Som noget nyt får publikum armbånd ved indgangen.

Der er lavet aftale med Røde Kors.

 
4.

Forsikringsforhold

Vi har fået nyt selskab.

Policer og vilkår mailes

Flemming og jeg er usikker på om annekset er medforsikret.

Flemming har op målt bygningerne. Der er ikke overensstemmelse med BBR og med det der er indskrevet i   forsikringspolicen. Kontakter BBR for at rette og forsikrings-selskabet for at fjerne uklarhed fra policen.

Præmien er ikke højere end ved det tidligere selskab.
 
5.

Økonomi

 

Budgetopfølgning viser forbrug, der svarer til det budgetterede.

 
6. Venneforeningen

Erik orienterer

 

Venneforeningen med i Naturens dag.

5.9 er der udflugt og 13.9 er der ”lønningsdag” for de frivillige med kaffe, fællesspisning og hygge.

Det ser ud til at foreningen får et økonomisk godt år.

 
7.

Evt.

Trygfonden har givet afslag på hjertestarter

Erhvervsstyrelsen har skrevet vedr. optagelse i Næringsbase. Preben kontakter for mulig fritagelse, da er lige på grænsen og vil falde med færre cafédage.

 
     
  Preben