Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde torsdag den 23.06.11  kl. 12.15

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1. Budgetopfølgning
Erik orienterer

Der er god overensstemmelse mellem forbrug og budget.

Taget til efterretning

 
 
2. Open Air
Erik og Preben orienterer

Billetsalget går godt, der er på nuværende tidspunkt solgt ca. 950 billetter.

Så alt tegner til succes og et voerskud

Ole M spørges om han som sidste år vil lave lister med oversigt over hvor og hvornår de frivillige    ”er på job” (PH)

Der er alternativ P-plan i tilfælde af vådt vejr.

Taget til efterretning
 
3.

Laden
Besigtigelse af projektet, der er ved at være afsluttet

Enighed om at det ser ualmindelig flot ud og at det vil give mulighed for yderligere aktiviteter på Tvillingegården

 
4. Et udtjent oliefyr.

Oliefyret er gammelt og udtjent.

Det er uden tvivl alt for dyrt i drift.

Der er installeret gulvvarme i Laden, og det vil belaste fyret yderligere.

En god løsning kan være at installere jordvarme.

Flemming orienterer.

Vi skal drøfte, om vi skal arbejde videre med et sådant projekt, herunder om finansieringen.

Enighed om at vi skal arbejde videre med muligheden for at installere jordvarme.

Flemming indhenter tilbud fra VVS-installatører, der har erfaring med etablering af jordvarme.

Tilbuddene skal både være inkl. og ekskl. nedgravningen af rørene.

Når prisen kendes tages stilling til hvor vi kan/skal søge tilskud til etablering

 

 
5.

Pavillon

Flemming orienterer om status på ansøgninger til myndighederne.

Efter Open Air har ved vi, hvor mange penge vi selv har samlet – og dermed også hvad vi skal søge om hos  Fonde.

 

I løbet af få dage sendes ansøgning Middelfart Kommune om landzonetilladelse og til Fredningsmyndighederne vedr. strandbyggelinjen.

Når disse godkendelser foreligger, søges byggetilladelse og tilskud hos fonde

Vi kan forhåbentlig have en godkendelse foråret 2012
 
6. Evt. Intet
     
     
  Preben