Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde onsdag den 25.01.12  kl. 13.30 - 15.30

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1. Regnskab 2011
Forventes at foreligge til mødet.

Regnskabet er tilfredsstillende, da det ikke afviger væsentlig fra budgettet.

Anbefales til godkendelse i Fondsbestyrelsen

 
2. Budget 2012

Evt. regulering på baggrund af regnskab 2011

Der er ikke sket ændringer i de forudsætninger, som FU udarbejdede budget 2012 ud fra.

Budget udarbejdet på FU i december anbefales til godkendelse i Fondsbestyrelsen.

Budget vedhæftet som bilag
 
3.

Jordvarmeanlæg

Flemming orienterer om overslag.

Drøftelse af ansøgning til fonde.

Overslag fra VVS kr 145..000

Loftsisolering stuehus kr 15.000

Supplerende arbejder kr 10.000

I alt kr 170.000

Der forventes et egen arbejde på kr 15.000

Finansieringsbehov kr 155.000

FU anbefaler Fondsbestyrelsen at Nordea Fonden søges kr 100.000 og at de resterende kr 55.000 dækkes af fondens egne midler, da der driftsmæssigt vil være en årlig besparelse i varmeomkostninger på min. kr. 10.000.

Ansøgningsbeløbet på kr 100.000 til Nordea er valgt ud fra, at dette beløb er max. grænsen for at ansøgningen først skal behandles lokalt
 
4. Opvarmning værksteder

Flemming orienterer om økonomi ved at skifte til luft til luft varmepumper

 

Tilbud på montering af 2 varmepumper er på kr 18.000. Efterfølgende vil der være en årlig el besparelse på ca kr 3.000.

FU anbefaler installering af varmepumper og beløbet dækkes af Fondens midler eller ved at Venneforeningen forestår installeringen og betaler tilsvarende mindre i husleje i 2012

 
5. Orientering

A Open Air

 

 


B
Pavillon

 

C Venneforeningen

 


D Fliser på vejen foran stuehuset

der er i forbindelse med julesalget solgt 330 billetter = 1/3. Billetsalget genoptages ved arrangementet 2. pinsedag.

Intet


Aktivitetsprogram 2012 fra Vennneforening udsendes i løbet af få dage.

Projektet er aflyst, da jordbundsforholdene gør det uhensigtsmæssigt at lægge fliser på kørevejen.

 
6. Evt.
Næste møde

Fastsættes i forbindelse med Fondsbestyrelsesmødet

     
  Preben