Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde onsdag den 01.09.10  kl. 10.00-12.00

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1. Det reviderede regnskab

 

 

Det er et tilfredsstillende regnskab.

Driftsoverskuddet er forårsaget af at der ikke er bogført vedligeholdelsesudgifter.

Venneforeningen  har afholdt alle udgifter til vedligeholdelse.

 

 
2. Laden

Status på arbejdet

Gulvet er færdigt og i løbet af kort tid er der isat døre og vinduer.

Den resterende del af projektet kan gennemføres som vinterprojekt og i den takt ,

Venneforeningens økonomi tillader.

 

 
3.

LAG udbetaling til Stalden
Status på proces
Flemming orienterer

Regnskab blev sendt til revisor i februar

Det kom tilbage i juli

Medio august har det været muligt at få kontakt med revisor for endelig  udformning 

af  skema til Ministeriet for fødevarer m.v

 
4.

Open Air

Kort status

Evalueringsmøde med alle de frivillige onsdag de 08.09 kl 14.

Erik og Palle styrer evalueringen

Palle skriver referat og læggere det på hjemmesiden
 

Trods det dårlige vejr kom der ca. 750, og der var mange positive bemærkninger om

arrangementer.  

 
5.

Aktiviteter på Tvillingegården

Erik orienterer

 

Kulturudvalget er godt i gang med at planlægge for 2011.

  

Der er booket mange pensionistudflugter i september. Tvillingegården er blevet et           

yndet   udflugtsmål for pensionister.   

Der har i snit været ca. 20 pr. gang til søndagscafé.

 

Musikgruppen, der spiller sammen om tirsdagen, har ca. 10 medlemmer.

 

Der er ved at blive sat lamper op på P-pladsen

 
6. Evt.

Fondsbestyrelsen har møde fredag den 3. sept.  Forretningsudvalget og

Venneforeningens  bestyrelse deltager.

 
     
  Preben