Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde mandag den 07.09.09 kl. 14.00 – 16.00

 

   

Dagsorden

 
     
1.

Pavillon

Leif orienterer om skitse til pavillon og udenoms areal

 

 

Drøftelse af det videre forløb

Enighed om at det var en god skitse at arbejde videre med.

Anbefaler at den godkendes på Fondsbestyrelsens næste møde.

Hvis den godkendes, skal der udarbejdes endeligt projekt med henblik på myndighedsbehandling og ansøgninger om økonomiske tilskud til at gennemføre projektet

 
2. Fondsbestyrelsesmøde
Drøftelse af evt. punkter dertil
A Generel orientering fra Venneforeningen om aktivitetsniveua

B Pavillon

C Renovering af gl. lade

D Budgetopfølgning

 
3. Budgetopfølgning pr. 01.09
Erik orienterer
Orienterede om at der ikke har været særlige udsving i forhold til budgettet.

Mailer budgetopfølgning til forretningsudvalget

 
4. Open Air
Evaluering
Der holdes evalueringsmøde den 16.9 kl 14 og alle de frivillige er indbudt
 
5. Lokalplanen
Flemming orienterer om den vedtagne lokalplan og hvad det betyder for os
 I forhold til lokalplanforslaget er der enkelte ændringer, som ikke vurderes at have indflydelse på aktiviteterne på Tvillingegården
 
6. Vejforhold
Søren orienterer om drøftelse med grundejerforening
Der har været lavet aftale om vedligeholdelse af Kildevangsvej, som man har aflyst i sidste øjeblik.

Vi afventer nu udspil fra Grundejerforeningerne.

 
7. Evt. Udsugningsforhold vedr. træværkstedet undersøger. Flemming
 
 
     
 

Fastsættelse af næste møde

den 12.11. kl. 10.00
     
  Preben