Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af Møde mandag den 08.02.10  kl. 10.00-12.00

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1.  Regnskab for 2009

 

Taget til efterretning og fremsendes til fondsbestyrelsen

 
2.  Budget 2010

Forslag udsendes tirsdag, den 26.01

Anbefales med den ændring, at der afsættes som en særlig post på kr. 5.000 til telefon og webhotel

 
3.

Pavillon

Flemming kommer med oplæg
Drøftelse af hvilke fonde der skal søges

 

Enighed om at anbefale fondsbestyrelsen at der bygges en pavillon på ca. 7x7 m
Der er søgt tilskud fra Energi Fyb og der søges fra Middelfart Kommune og LAG.
Den samlede udgift anslås til kr. 160.000

 
4.

Laden

Status på projektet

Man er allerede kommet langt, men arbejdet er pt stoppet pga vinteren

 
5.

Aktiviteter på Tvillingegården

Status over 2009

Planlagt for 2010

 

Status henvises til Venneforeningen beretning. Julemarkedet, er gik godt, var den eneste større aktivitet sidst på året.
Planlagt for 2010. Venneforeningen har d.d. udsendt aktivitetskalender, med mange spændende aktiviteter.
Man er desuden kommet godt i gang med hyggearrangemneter, hvor man samles og spiller kort, strikker og ellers bare hygger sig.

Tvillingegården lægger ligeledes lokale til en nydannet musikgruppe.
Der er allerede 3 busselskaber, som har aftalt at komme og besøge Tvillingegården i år.

Vi kan i det hele taget konstatere, at de gode rammer, der er skabt med renoveringen af Stalden også har været med til at give øget aktivitet - lige bestemt det der var formålet.

6. Fondsbestyrelsen  
 

 

 

Fondsbestyrelsen har pr. 01.01.2010 følgende sammensætning:
Steen Dahlstrøm, Jette Erichsen, Anne Vilselv, Erik og Henrik
Den hold konstituerende møde den 10.02.2010

 
5. Evt.  
 

Fastsættelse af næste møde

06.05.2010 kl. 10.00
 

 

 
 
  Preben