Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af møde onsdag den 08.12.10  kl. 13.00

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1. Budgetopfølgning
Oversigt mailes mandag
Tilfredsstillende i forhold til budget. Det forventes at året resultat bliver et mindre overskud
 
2. Budget 2011
Budgetforslag mailes mandag

I forhold til 2010 er der kun få mindre justeringer.

Budgetforslaget anbefales over for fondsbestyrelsen.

 

 
3.

Status på byggeprojekter

LAG. Anmodning om udbetaling er sendt.

Renovering af laden er godt i gang. Venneforeningen har kun 16.000 tilbage af de afsatte midler, så der

Søges fonde for at arbejdet kan fortsætte og færdiggøres. Nordeafonden søges ( FS/PH)

 
4.

Aktiviteter

Open Air

Julemarked

Venneforeningen

Open Air. Salget af gavekort er gået over al forventning – der er allerede solgt 170.

Julemarkedet. Godt besøgt selv om vejret holdt en del hjemme. Resultatet tilfredsstillende kr. 20.000

Venneforeningen. Aktivitetsoversigt udsendes i januar sammen med kontingentopkrævningen. Der er lavet

  et spændende program for næste år.

 

 
5.

Evt.

Næste møde

 

Mandag den 28.02 kl. 10-12.

 
     
  Preben