Tvillingegården
Forretningsudvalgsmøde
 
Tirsdag den 10.02.09 kl. 10.00
 
Dagsorden
 
1 Stalden  
A Status på renoveringen. Flemming

Næsten færdig med 1. gang isolering. Går i gang med 2. gang isolering og  diverse skjulte installationer i væg.

Varmepumpe kommet og monteres en af de nærmeste dage

 
B LAG – hvor står vi. Preben 

Vi sendte ansøgning medio november til LAG, Middelfart. Efter opringning til Fødevareministeriet viser det sig, at de ikke har registreret modtagelse af ansøgning.

Der er 09.02 sendt kopi af ansøgning til LAG.

   
C Indvielse – drøftelse af hvornår og hvordan

Indvielse i løbet af april – efter påsken.

AP Møller fonden kontakten for at undersøge om de kan/vil foretage den officielle indvielse – PH

Borgmesteren indbydes

   
2 Regnskab 2008  
Regnskabet foreligger til mødet. Erik Som følge af sygdom hos regnskabsfører på Rådhuset foreligger der endnu ikke et færdigt regnskab
   
3 Budget 2009.  
Budget foreligger til mødet. Erik Afventer regnskab
   
4 Open air.

Orientering og drøftelse

Open air fastsat til den 20.08 kl. 11-ca 17.

Der engageres 5 kunstnere. Navne offentliggøres når kontrakter er underskrevet.

Der var enighed om at en billetpris på kr 150 er en særdeles rimelig pris for det planlagte program.

   
5 Meddelelser

Brev sendt vedr. lokalplanforslag

Leif Darum kommer i løbet af kort tid og drøfter projektet med de frivillige.

   
6 Møde med Fondsbestyrelsen den 26.03 kl. 9.30-11.30

Er der punkter som skal på dagsordenen?

Drøftes på næste møde

   
7 Evt. Næste møde tirsdag den 10.03 kl. 10-12.
   
Preben