Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af Møde fredag den 11.06.10  kl. 09.30-11.30

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1.  Kildevangsvej - vejaftale og vedligeholdelse
Orientering om indgåelse af vejaftale og vedligeholdelse - Søren og Preben

Der er indgået aftale med tekst svarende til det oplæg vi udformede for 2 år siden.
Vigtige elementer i aftale er, at der afholdes årligt vejsyn og at der ikke kan afholdes udgifter, uden at alle parter er enige.

 

Fordelingen af udgifterne er således:
Tvillingegården 50%

Kildevænget      20%
Kildevangsvej   30%

Der er udarbejdet forslag til vedligeholdelse, som atgewr sigte på at minimere de støvgener, der er i tørre perioder.
Vedligeholdelse skal samtidig gøre vejen mere holdbar i forhold til påvirkning af nedstrømmende vand.

 

Vi har accepteret tilbuddet og afventer svar fra de 2 andre foreninger.
Arbejdet kan først igangsættes, når parterne underskriver det skriftlige tilbud.

 
2.  Budgetopfølgnbing

Eril orienterer

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til budgettet.
Budgetopfølgningen bliver mailet ud.

 
3.

Pavillon

Gennemgang af skitseforslag  - Flemming
Drøftelse af tidsplan og fremskaffelse af økonomiske midler.

 

Flemming gennemgik skitseforslaget, som der var stor tilfredshed med.
En god løsning både havd angår pavillon, samspil med Tvillingegården, placering af motionsområde og petanquebane.

Pavillongen placeres ca. 1 meter fra Tvillingegården. Ved denne løsning undgår vi en problematisk sammenbygning med Tvillingegården, og bygningerne før hver deres udtryk i et fint samspil.
Pavillonen er på ca. 42 m2

Projektet kan udføres af de frivillige.
Flemming udarbejder ansøgning vedr. landzonetilladelse og til naturfredningsnævnet.
Behandlingstid kan tage flere måneder.

Flemming gør klar til ansøgning om byggetilladelse, så vi kan søge så snart vi har landzonetilladelse og godkendelse fra Naturklagenævnet.

Samtidigt med ansøgning om byggetilladelse søges fonde m.v. om midler til byggeriet.

 
4.

Open Air

Orientering om billetsalg m.v.

10.06 var der solgt 661 billetter og ca. 90 stk. frokost.

Det kan tilføjes at 12.06 er salget oppe på 682 billeter - de samme antal som der  totalt blev solgt sidste år.

Et resultat der er opnået på mindre end 3 uger - dat kan vel kaldes en succes.

 

Samtlige arbejdsplaner er klar.

 
5.

Aktiviteter på Tvillingegården

Erik orientere om aktiviteterne, herunder Venneforeningen

 

2. Pinsedag var der om formiddagen ca. 100 til gudstjeneste i haven og om eftermiddagen var der ca. 80 til foredrag.
Søndagscafeen startede i søndags, og selv om der ikke var annonceret, kom der 39.

Der er aftaler om besøg fra ca. 30 grupper, der har Tvillingegården som en del af deres busudflugter.

 

Stuehuset er ve at blive malet indvendigt.

 

Projekt gl. lade er i fuld gang. Høj grundvandsstand har gjort projektet vanskeligere og mere arbejdskrævende en forventet.

 

25. august er der udfkugt for de frivillige. Der køres i privatbiler, og der medbringes madkurv

 
5. Evt.  
 

Fastsættelse af næste møde

05.10.10 kl. 10.00
 

 

 
 
  Preben