Tvillingegården  
 
Forretningsudvalget  
   

REFERAT af Møde torsdag den 12.11.09  kl. 10.00-12.00

På Tvillingegården

   

Dagsorden

 
     
1.  Projekt Pavillon

A Leif fremlægger projektforslag

B Økonomi – herunder ansøgninger til fonde

A

Leif meddelte, at han pga. andre arbejdsopgaver ikke var i stand til at fortsætte med projektet. Det blev aftalt, at vi kunne arbejde videre ud fra den skitse, han allerede havde lavet. Vi er ligeledes velkommen til at kontakte ham vedrørende konkrete problemstillinger.

Flemming arbejder på det foreliggende grundlag videre med projektet så vi får et skitseprojekt, der er prissat.

   

B

Efter forretningsudvalgsmødet den 19.01.10 søges der relevante fonde

 
2.

Laden

Status på projektet

 

Arbejdet er godt i gang med at etablere nyt gulv og understøbe ydervægge.

Der foretages udvendig dræning langs mur, men ikke under syl.  Drænvandet ledes til bækken.

Der laves forberedelse til etablering af handicaptoilet.

 
3.

Open Air

Erik og Preben orienterer

Ansøgning LIP

 

Open Air 2009 gav et overskud på ca. kr. 45.000

Næste års Open Air afholdes onsdag den 18. august 2010 kl 11.00-16.30

Billetpris kr. 175

Der er underskrevet kontrakt med følgende kunstnere:

Jesper Lundgaard, Grethe Sønck, Arne Lundemann og Jesper Buhl.

Afviklingen bliver som udgangspunkt som dette års Open Air

 
4.

Aktiviteter

Status – Erik

Fremover

 

Der har siden renovering af stalden været stor aktivitet med mange besøgende. Der har flere gange været fuldt hus ved arrangementer i Stalden, senest ved ”rund om tvillingerne”

Der er ved at blive lagt sidste hånd på program for perioden fra 1. januar.

Der er café 1. søndag i hver måned vinteren igennem.

Man vil forsøge med mere uformelle arrangementer hvor man kan møde op og f.eks

Spille

Syng sammen

Spille kort – strikke.

 
5. Evt.  
 

Fastsættelse af næste møde

Tirsdag den 19. januar 2010 kl 10
 

 

 

Dagsordenpunkter:

Fondens budget 2010 – Erik og Preben udarbejder

Pavillon. Skitse med prisvurdering til fondsansøgninger. – Flemming.

 
  Preben